Liên hệ

Công ty TNHH Cáp Thép Muôn Anh

Cơ sở 01 (cơ sở chính):

Địa chỉ: số 205A đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

ĐT: 04 35120131    Fax: 04 35117000

Email: capmuonanh@gmail.com

 

Cơ sở 02(cơ sở chính)

Địa chỉ: số 44 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

ĐT: 04 38515308    Fax: 04 35112537

Email: capmuonanh@gmail.com