Hệ thống phân phối

Hình thức cung cấp CN/TB

Bán trực tiếp theo hợp đồng

Theo đơn đặt hàng

Qua tổng đại lý

Đại lý độc quyền

Đại lý bán lẻ

Bán hàng trực tiếp tại hai địa điểm của công ty